USYTUOWANIE PRZYŁĄCZY W KUCHNI

Kupujący winien udostępnić do montażu opróżnione pomieszczenie z gotowymi przyłączami instalacyjnymi i wykończone zgodnie z ustaleniami zatwierdzonymi w projekcie.

 

Podłoga i ściany:

 • podłoga musi być płaska – pozioma na całej powierzchni zabudowy mebli kuchennych;
 • kąty między ścianami i podłogą powinny być kątami prostymi (lub innymi ustalonymi z projektantem);
 • zabudowa mebli kuchennych wzdłuż ścian krzywoliniowych jest niemożliwa;
 • płytki ścienne powinny być ułożone w przestrzeni niszowej od wysokości min. 85 cm od podłogi do wysokości min. 150 cm, a w miejscu płyty kuchennej – do wysokości 170 cm;
 • dolna krawędź parapetu okiennego musi być na wysokości minimum 90 cm od podłogi (lub innej ustalonej z projektantem).

 

Instalacja elektryczna:

 • chłodziarki, zamrażarki, kuchenki mikrofalowe, pochłaniacze, piekarniki zabudowane w szafach bocznych, oświetlenie jarzeniowe i halogenowe zasilane są z gniazdek 220V z kołkiem zerującym; gniazdka powinny znajdować się nad szafką z urządzeniem na wysokości min. 215 cm – przy szafkach o wysokości 72 cm i na wysokości min. 230 cm – przy szafkach wiszących o wysokości 87 cm;
 • zmywarki, chłodziarki i zamrażarki instalowane pod płytą roboczą zasilane są z gniazdek 220V z kołkiem zerującym, umieszczonych za szafkami sąsiadującymi z urządzeniem, w centrum szafki na wysokości ca 60 cm;
 • dla chłodziarek lub chłodziarko-zamrażarek w zabudowie, powinny być zainstalowane gniazdka 220V z kołkiem zerującym za w/w urządzeniem do wysokości 20 cm od podłogi;
 • piekarnik z płytą gazową zasilany jest z gniazdka 220V z kołkiem zerującym, umieszczonego za szafą sąsiadującą z szafką piekarnika, w centrum obrysu szafki, na wysokości 50-60 cm;
 • piekarnik, chłodziarka w szafie bocznej niskiej zasilane są z gniazdka 220V z kołkiem zerującym, umieszczonego za szafką sąsiadującą w centrum obrysu szafki na wysokości 50-60 cm . Piekarniki wybranych firm i płyty ceramiczne (wszystkie) nie posiadają własnego przewodu zasilającego;
 • płyta ceramiczna współpracująca z piekarnikiem zasilana jest napięciem 380V, przewodem wyprowadzonym z puszki podtynkowej umieszczonej na ścianie za szafką piekarnika do wysokości 15 cm, przewód o przekroju pojedynczej żyły 2,5 mm kw. Powinien mieć 150 cm długości;
 • w taki sposób zasilana jest płyta ceramiczna z własnym sterowaniem;
 • pobór mocy płyty ceramicznej wynosi ca 7 kW, -płyty ceramicznej z piekarnikiem – 10 kW;
 • gniazda użytkowe na ścianie pod szafkami wiszącymi powinny być umieszczone na wysokości 100-130 cm. Gniazdka do zasilania urządzeń muszą być dostępne przez otwór w tylnej ściance szafki sąsiadującej z urządzeniem. Niedozwolone jest zabudowywanie gniazdek elektrycznych bez dostępu do nich. Instalacja elektryczna musi posiadać zabezpieczenia odpowiednie do zainstalowanej mocy.

Instalacja wodna:

 • ujęcie wody zimnej i ciepłej do baterii w płycie roboczej-zawory odcinające na wysokości 60 cm, za szafką zlewozmywakową;
 • ujęcie wody zimnej do zmywarki: zawór odcinający, za szafką zlewozmywakową na wysokości 60 cm;
 • odpływ wody ściekowej winien być usytuowany za szafką zlewozmywakową, na wysokości 25-40 cm;
 • zmywarka powinna być usytuowana w odległości nie większej niż 2 m od odpływu;
 • odpływ zmywarki podłączany jest do króćca na syfonie zlewozmywaka.

 

Instalacja gazowa:

 • przewód gazowy powinien być doprowadzony do tylnej krawędzi płyty gazowej, obowiązujące przepisy pozwalają na stosowanie elastycznych przyłączy gazowych posiadających atest; zawór odcinający dopływ gazu nie może znajdować się za piekarnikiem;
 • kuchenka gazowa wolnostojąca powinna być przed rozpoczęciem montażu trwale ustawiona na podstawie tak, by jej górna krawędź obudowy była na wysokości 87 cm.

 

Instalacja wentylacyjna:

 • pochłaniacz z recyrkulacją powietrza – działa bez podłączenia do kanałów wentylacyjnych, opary pochłaniane są przez filtr węglowy; dolna krawędź pochłaniacza musi znajdować się na wysokości min. 75 cm nad płytą gazową i min. 65 cm nad płytą ceramiczną;
 • wyciąg podłączony do instalacji wyciągowej – wlot do kanału wyciągowego musi znajdować się powyżej górnej krawędzi szafek wiszących, w osi wyciągu lub w jej pobliżu. Zalecane jest używanie wyciągów przyłączonych do kanału wyciągowego, co zwiększa ich wydajność i skutecznie chroni pomieszczenie przed działaniem oparów kuchennych.